FAQ

Q, Jag är stel kan jag yoga hos er ändå?
A, Absolut, tanken är att vi med hjälp av yoga systemet gradvis skapar en djupare balans i kroppen men framförallt i vårt sinne. Känns vår kropp stel & orörlig är det positivt att börja med yoga då värmen och rörelserna hjälper vår kropp att stretchas och bli lite mer följsam.
Q Överrörlig är det då farligt med yoga?
Yoga passar en överrörlig kropp då vi använder oss av inre stöd (kroppslås) och linjeringar som stabiliserar, stärker & balanserar vår kropp.
Q Vad behöver jag för utrustning?
Barfota, mjuka kläder och en yoga matta. Vi har mattor att låna ut. Men vi rekommenderar att du skaffar en egen matta då det är mest hygieniskt..
Q Kan jag låna matta?
Vi har mattor att låna ut. Men vi rekommenderar att du skaffar en egen matta då det är mest hygieniskt..
Q När kan jag komma in i yogalokalen?
Vi öppnar senast 15 min innan klassen börjar.
Q Hur betalar jag?
Det kommer en faktura till dig på mail. Eller per swish i lokalen.
Q Kan jag prova på?
Vi har både klipp-kort och drop-in klasser.
Q Dusch finns det?
Nej, vi har bara möjlighet till en toalett. Enligt yoga tradition duschar man innan klass. För sin och andras trevnad yogar man i fräscha kläder.
Vi hoppas på en dusch framöver..
Q Varför dricker man inte vatten under klass?
Vi försöker att vara i ett flöde där uppmärksamheten störs av vatten drickandet, det samma att inte försöka torka svett och dyl. Vi serverar te och vatten efter klassen.