Hatha yoga

Hatha yoga är ett samlings namn för all fysisk yoga. Här hos YST står Hatha yoga klasser för solhälsningar och grund/bas asana/ställningar som utförs i ett relativt långsamt tempo med tydliga instruktioner. Du blir introducerad till både andningstekniker, olika meditationer, chanting (röstvibrationer/ sång) även kriyas (reningsövningar). Du får en inblick i yogafilosfi. I en Hatha klass anpassas nivån efter gruppen och vi arbetar med ett fokusparti per klass tex höfter, bröstrygg, axlar osv. 

På sanskrit representerar ”Ha” sol och”tha” representerar månen. Detta hänvisar till motsatserna i våra liv, som yin och yang, ljus och mörker, hård och mjuk, kraftfull och mild. Hatha yoga handlar om att hitta balans. Genom att arbeta med den fysiska kroppen, frigöra spänningar och trauman lagrade i kroppen skapar du utrymme i dig själv och genom detta utrymme ges möjlighet till balans i kropp och själ.


Måndag: Yoga med stol kl 10.00- 11.30 Sandra Ferm
Onsdag: Hatha 17.30 Helena Sjödell
Torsdag: Hatha Kroppsmedvetenhet Sara Bergström
Fredag: Hatha flow Sandra Ferm

Hathayoga kan också betyda kraft & energi. I den gamla skriften Hatha Yoga Pradipika (1300-talet) beskriver Swami Swatamarama följande: Asanas (ställningar), shatkarma (renande metoder) , mudras (finger och handpositioner), bandhas (lås) och pranayama (andnings övningar). I texten förklaras också att syftet av Hatha Yoga är att väcka upp en subtil energi, förmåga att rikta sinnet, skapa mental balans för att tillslut kunna gå vidare med djupgående meditativ praktik.