Klass beskrivningar

Viken klass du än väljer, glöm aldrig;
”Yoga handlar inte om att kunna ta tag runt tårna, yoga är att ömt vidröra människors hjärtan runt omkring oss”.

HATHA ASHTANGA VINYASA YOGA
är en meditativ serie ställningar (asanas.) De binds ihop genom tre delar. Tristana  betyder just tre på sanskrit och de tre delarna är:
1) Specifik andningsteknik ujjayi utgör takten genom ställningarna.
2) Bandhas (subtila engagemang av olika djup liggande kroppsdelar).
3) Blicken har givna fokuseringspunkter (drishti).
Vi övar djup koncentration och inre fokus. Mot slutet tar ned varvande och spänningslösande asanas vid. En stund i pranayama/meditation följs av en läkande avslappning. Varje klass börjar och avslutas med mantra/chanting.

-Klassuppdelningen är inget hierarkiskt system utan spiralformat. Dvs du behöver alltid komma tillbaka till Intro och Grund. För att nästa dag ta en mer avancerad klass. Du får gärna rådfråga oss om de olika klasserna. Det bästa är att testa runt. Det är inte farligt att röra på kroppen. Det är stillasittandet som vi ska ha mest respekt för;).


Intro:
Har du aldrig yogat innan? Då är detta en bra klass att börja med och att gå några gånger på. Har du yogat tidigare men vill ha en lugnare klass där det finns tid att ta sig in och ur ställningarna så är detta klassen för dig.
Andning
Stärkande & avslappnande ställningar


Grund:
Andningsövningar
Solhälsningar och stående ställningar.
Ned varvande asanas.
Ledd Avslappning
Passa alla nivåer.
Långsamt tempo.


1:
Andningsövningar
Solhälsningar och stående ställningar.
Sittande ställningar med fokus på en sund rygg.
Ned varvande stärkande asanas.
Ledd Avslappning

Stående plus sittandes till Janu Sirsasana 1 alla avslutande.2: Stående plus sittandes till Navasana + alla avslutande och intro till huvudstående.
Snabbare tempo genom solhälsningar och de stående.


3: Modifierad Full Primary (ej Janu sirsasana 2 & 3 & Marichyasana 2 & 4)
Ej vinyasa mellan sidorna. Fokus på att lära ordningen efter Navasana med individuella modifikationer.


Full Ledd Primary Du behöver ha full koll själv på vilka modifikationer du gör till vilken ställning. Det lärs ut på Klass 3 eller specifik helg ws.


Yin: Denna klass är ett komplement till våra övriga klasser. Här håller du varje ställning mellan 3-5 min.


Pranayama/ restorative: Andningsövningar som följs av återhämtande ställningar som hålls med hjälp av bolster i upp till 15 min.


Yoga Nidra: Ledd avslappning som guidar dig in i djup avslappning.


Mysore
Här yogar du till ashtangasystemets förutbestämda serie. Läraren leder inte klassen utan eleven tar ett större eget ansvar för sitt yogautövande och tar sig själv igenom de asana (ställningar) som läraren och eleven tillsammans skapat en förståelse för. Här finns mer utrymme till att skräddarsy ett eget yogaprogram för specifika behov.
På en Mysore klass finns lärare i rummet som hjälper till genom att antingen ge muntlig eller sk hands-on assistering.
Tiderna som anges på schemat är öppet tider och du väljer att ansluta och avsluta precis när du vill under den angivna tiden. Vissa dagar kanske du kommer inom för din yin yoga eller meditation.”
Vi lutar oss emot ashtanga systemet. Bara för att man rullar ut sin matta behöver man inte varje gång göra till sin sista position (alla ställningar man gör på en ledd klass).


Mediyoga (Medicinskyoga)
Är en lugn och djupverkande yogaform där andningen är central. Det är enkla, mjuka och inkännande kroppsövningar/positioner, effektiv andnings- och koncentrationsteknik, avslappning och meditation.
Yogapassen är utformade så att alla, utifrån sina egna förutsättningar, ska kunna utöva dem. Övningarna utförs sittandes och liggandes.
Hela passet kan utföras på stol med lika stor effekt”.

MediYoga är en svenskutvecklad terapeutisk yogaform som har nått ut brett i samhället genom att knyta samman mångtusenåriga holistiska redskap med modern skolmedicin.


-Våra klasser utgör inget hierarkiskt system utan spiralformat. Dvs du behöver alltid komma tillbaka till Intro och Grund. För att nästa dag kanske våga prova mer avancerad Att ibland landa på yinklass gör gott för trötta muskler. Vi hoppas att många kommer välja att gå på våra helg workshops där vi kommer att fokusera på olika ställningar, andning eller en lång återhämtande dag med meditationer och återhämtande ställningar.

Det är inte farligt att röra på kroppen. Det är stillasittandet som är det som vi ska ha störst respekt för! Så testa. Köp ett 10 kort och se vad yogan kan göra för dig!

lokāḥ samastāḥ sukhino bhavantu |

लोकाः सम6ताः सि( खनो भव=त( ।

May all beings be filled with joy!