Meditation & Mindfulness

Vi mediyoga på fredagar kl 11.00  under höstterminen  2019 som är mindfulness inspirerat.