Mysore

Mysore är helt grundat i Ashtanga Vinyasa Yoga (se ashtanga flik för mer info).

Mysore klasserna leds inte av någon lärare utan eleven har själv memorerat en bit av sekvensen och yogar själv. Lärare är i rummet för support och assistans. Läraren kan även individualisera/ modifiera elevens sekvens.