a

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer. Proin gravida nibh vel velit auctor aliquet. Aenean sollicitudin, lorem quis.

a

Latest News

 

Yoga för nördar

Sutra betyder tråd (-sutur) på vilken man trär blommor till en krans. Så en sutra är en väv av insiks fulla idéer.

Sutras kommer från en muntlig tradition som fördes vidare från Guru till elev. Det finns en väl avvägd ordekonomi i en Sutra, den skulle vara lätt att memorera, som en aforism. Man kan säga att man måste ”packa upp” en Sutra. Just Patanjalis Yoga Sutra är skriven med slutsatsen först och förklaringen kommer i de efterföljande sutrorna.

Patanjali Yoga Sutra består av 196 Sutras fördelade i 4 st Padas (delar/kapitel).

  • Samadhi Pada -Meditation
  • Sadhana Pada -Vägen
  • Vibhuti Pada -Praktiken
  • Kaivalya Pada -Frihet

Det finns olika uppgifter om Patanjali -att det är en person som nedtecknat allt eller att det är flera som varit delaktiga i detta verk från 400 f.Kr. En sammanställning av flera olika yogatraditioner. Influerad av hinduism men mestadels buddismen.

Ofta kallad yogans psykologi. För egen del tror jag att jag aldrig hade fortsatt med yoga om det alltid funnits så mycket att lära från just denna Yoga Sutra, varje gång jag tar en ny runda med de 4 böckerna kommer en djupare insikt och fler aha-upplevelser. Sedan finns det fler Sutras att sätta tänderna i;)

Patanjali tar oss steg för steg genom hela processen mot frihet och i processen kan vi se hur vi själva orsakar våra problem.

Alla dagens yoga former använder mer eller mindre av Patanjalis Yoga Sutra. För dig som är intresserad av psykologi och att lära känna dig själv bättre är detta en riktig höjdare!

Första delen/ kapitlet börjar med
1:1 Atha Yoga Anusanam – Nu börjar yoga. Att man erkänt för sig själv att man är ett offer för sina sinnen och förberett sig att börja se livet ur en annan synvinkel.
1:2 Chita Vritti Nirodaha Yoga är att stilla fluktuationerna/ vågrörelserna i sinnet.

I början av kapitel två ta man upp fem hinder som göra att vi lägger fällben på oss själva och hindrar oss från att leva ett liv i frihet. De nämns också fyra viktiga principer- när vi förstår dem och senare lever efter de så upphör all vår smärta. Dessa kan man studera genom Ashtanga yogans första del YAMA.

”Det bästa sättet att ta sig ur ett problem är att ta reda på hur det uppstod överhuvudtaget. Om vattenkranen står öppen och det rinner vatten på golvet kan du antingen moppa hela dagen eller helt enkelt stänga av kranen”.

KLESHAS- Hinder
De första hindret är okunskap/ ignorans, det är det som är själva grundproblemet (roten) till allt lidande. Endast genom att förstå våra hinder kan vi få ett stopp på all vår olycka, ilska och bitterhet.
Vi kan försöka få mer sömn, eller ta en semester, göra lite mjuk yoga eller lätt meditation för att lugna våra hårt belastade sinnen. Det stoppar inte tankarna / känslorna som ilska & ångest, det undertrycker eller avbryter dem bara ett tag. Deras rot, okunskap är kvar. Så länge hindren finns kvar så kommer lugnet snabbt att bytas ut mot stress/ ilska/ ångest så snart en ny trafikstockning (problem) dyker upp.

Avidya Ignorans/ okunskap Att inte se saker för vad de egentligen är.

Asmita Ego– Över identifierar sig med sitt ego. Hindrar från att skapa kontakt med själen.

Raga Tycka om Att hela tiden värdera och döma. Genom att låta hela livet baseras på att göra saker som känns bra, smakar bra, ser bra ut så missar vi helheten.
Dvesa Inte tycka om Skapa avsky för det som inte passar oss, istället föra att kultivera vetskapen att alla är olika och har olika kall i detta livet. Alla kan inte tycka om grått och minimalistiskt eller vara influensers, någon måste tömma soporna och vårda.

Abhiniveśā  Klamra sig fast/ rädslan för att dö. Man säger att även om de fyra ovannämnda inte längre skapar krusningar på vattenytan så är rädslan föra att dö alltid kvar som ett frö även hos de upplysta.

Nedan följer den åttafaldiga vägen.

II.35 Om du gör det till ett sätt att leva att aldrig skada andra, kommer det aldrig vara konflikter i din närvaro.

II.36-37 Om du gör det till ett sätt att leva att alltid säga sanningen,  då kommer allt du åtar dig att ha ett framgångsrikt resultat. Om du gör det till ett sätt att leva att aldrig stjäla från någon annan, då kommer det en tid när folk bara kommer till dig och erbjuder dig alla pengar & allt du behöver.

II.38-39 Om du gör det till ett sätt att leva att alltid hålla dina energier rena,
då kommer du alltid att ha styrka. Om du skapar förståelse för att habegär och härsklystnad inte gör dig lycklig, kommer du att kunna se dina andra livstider.

II.40-41Om du håller dig ren, då kommer du aldrig att hitta dig själv i dåligt sällskap.
Sanning, renhet, positiva tankar, förmågan att rikta och behärska sinnerna
är alla egenskaper som gör det möjligt för dig att se ditt sanna jag.

II.42-43 Genom att ta tag i dina demoner/ mindre bra
sidor kommer du utvecklas så att du kan behärska
både kropp och sinnet.

II.44-45 Om du regelbundet dedikerat studerar dig själv.
Kommer du vara ängeln i dina vackraste drömmar.
Om du är förnöjd uppnås oöverträffad lycka.

II.46-47 Genom balanserad ansträngning och avkoppling
kommer ställningar
ge en känsla av välbefinnande som stannar kvar.

II.48 Tillslut kommer skillnader inte längre
trakassera dig.

II.49 Andningen kontrolleras
när du förblir med din uppmärksamhet
där ditt andetag passerar in och ut
helt enkelt.

II.50 Följ noga med
i andetaget;
utanför eller inuti,
pausat eller under processen.
Observera platsen i kroppen,
varaktigheten och räkningen.
Lång och mjuk.

II.51 Det fjärde tillståndet är där man har gett upp känslan
utanför, inuti och själva upplevelsen.
Då kan man lyfta slöjan som täcker ljuset.
Sinnet är då tränat för att fokuseras.

II.52  Sinnet skäller som en otämjd hund på yttre föremål.
När du lär dig att dra tillbaka sinnet/ mindet från dina fem fysiska sinnen
uppnår du total sinnes kontroll och möjligheten att uppleva dig fri.

lokāḥ samastāḥ sukhino bhavantu |

लोकाः सम6ताः सि( खनो भव=त( ।

May all beings be filled with joy! — Maṅgala Mantra

Vill du läsa mer om yoga kika in på Tidningen -Yoga för dig.